Papaz Büyüsü Bozan Hocalar – Papaz Büyüsü Nasıl Bozulur?

Medyum hocalar, gaybi dünyalar ile ilgili çalışmalar yaparken pek çok karmaşık enerjiyi görmekte, bu enerjiler sayesinde rahmani dünyayı anlamaktadır. Papaz büyüsü bozan hocalar da dahil olmak üzere, tüm medyum hocalar için aynı durum geçerlidir. Rahmani dünyayı anlamayan, bu enerjileri görmeyen kişilerin büyü bozması mümkün değildir.

Bir büyü çalışması, yapılış niyetine bağlı olarak farklı şekillerde etki etmektedir. Kimi büyü işlemlerinde doğrudan kişinin iradesi etki altına alınırken, bazı büyü çalışmalarında kişinin davranışları, çevresi ile olan ilişkisi ve benzeri konular tesir altına alınabilmektedir. Papaz büyüsü gibi güçlü etkileri olan büyü çalışmalarında, büyünün nasıl etki edeceğini sadece o işlemi yapan medyum hoca görebilmektedir.

Papaz büyüsü bozan hocalar, büyü bozmanın her zaman antik dönemlerden gelen bilgiler ışığında yapılması gerektiğini söylemektedir. Bu bilgilerin ne olduğu, günümüze kadar nasıl ulaştığı gibi konular sadece medyumlara ait bilgilerdir. İnsanların böylesi konulara ulaşması ve bilgi edinmesi asla mümkün olamamaktadır.

Papaz büyüsü bozan hocalar, büyü bozma çalışmalarına her daim enerjileri tanımlayarak başlamaktadır. Bu işlemi yapabilmek için öncelikle rahman dünyalara dair kapsamlı bir eğitimden geçmiş olmak gereklidir. Bu eğitim sırasında, medyum hocalara rahman boyutlarda var olan her türlü enerji öğretilmekte, yapılacak olan büyü bozma çalışmalarında da bu eğitimlerden yararlanılmaktadır. Elbette medyumluk mesleğine dair sırlı ilimler de bu eğitimler sırasında öğretilmektedir.

Papaz büyüsü bozan hocalar, her büyünün kişinin durumuna özel bir büyü enerjisi içerdiğini de belirtmektedir. Bu enerjinin tam olarak ne olduğunu anlamak bile güç bir iştir. Bu nedenle, büyü bozma çalışmalarının her zaman işinin uzmanı olan kişilere emanet edilmesi tavsiye edilmektedir. Özellikle, bozulacak büyü çalışması papaz büyüsü gibi oldukça güçlü ve karmaşık bir işlem olduğu zaman büyü bozmanın çok daha zor hale geldiğini unutmamak gereklidir.

Papaz Büyü Bozarken Enerjileri Görmek Önemlidir

Papaz büyüsü bozan hocalar, büyü bozarken büyünün enerjisini görmek ve incelemek zorundadır. Bu enerjiyi görmenin tek yolu, rahman boyutlarda yapılacak olan bir inceleme çalışmasıdır. Böylesi bir çalışma sırasında, kişinin kendine ait öz enerjisi ile büyünün enerjisi birbirinden ayırt edilmekte, böylece büyü bozma işleminin tam olarak nasıl yapılacağı belirlenmektedir.

Büyü bozma çalışmasına başlamak için bu adım büyük öneme sahiptir. Bu adımı doğru şekilde yapmayan medyum hocaların büyü bozma şansı yoktur. Papaz büyüsü bozan hocalar, özellikle bu konuya çok dikkat etmekte, kimi zaman günler boyunca sadece bu adım üzerinde çalışarak emin olmaktadır.

Gaybi Enerjileri Kontrol Etmek Zorlu Bir İşlemdir

Gaybi dünyalara dair enerjileri anlamak ve kontrol etmek oldukça zor bir iştir. Bunu yapabilmek için kişinin hem nefes gücüne sahip olması hem de bu alanda ciddi bir tecrübe taşıması gereklidir. Bununla birlikte, hocanın mutlaka özel ilimlere de en başarılı şekilde vakıf olması gerekmektedir. Bunlar olmadığı sürece, papaz büyüsü de dahil olmak üzere hiçbir büyünün bozulması mümkün değildir.

Güvenilir papaz büyüsü bozan hocalar, zor durumlarda olan pek çok kişiye yardım etmiş ve hayatlarının hayırlı bir yöne girmesine vesile olmuştur. Papaz büyüsü gibi büyü uygulamaları güçlü olsa da uzman bir medyum hocanın her daim bozum yapabileceği unutulmamalıdır. Güvenilir papaz büyüsü bozan hocalara ulaşmak için mutlaka detaylı bir araştırma yapmak, sadece bilinen ve başarısını ispatlamış olan hocalar ile çalışmak önerilmektedir.

Sitemizde medyumlar hakkında bilgi alacağınız pek çok farklı yorum vardır. Sizlerden gelen ve ana sayfada yayınlanan yorumlarda yaşanan deneyimlerden izler bulunmaktadır. Yorumları incelemek için sitemizi inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Papaz Büyüsü Yapan Hocalar Yorumları

İnsanların hayatları aslında maneviyat ile doğrudan bağlantılıdır. Hangi kültürden veya inançtan olursa olsun, dünyanın her yerinde gayb alemlerinin varlığı mevcuttur. Papaz büyüsü yapan hocaların da belirttiği üzere, dünyanın her yerinden insanın bu gibi büyülerden etkilendiği bilinmektedir.

Büyüler, manevi dünyalarda oluşan enerjiler vesilesiyle insanlara etki etmektedir. Fiziksel dünyada yansımalara ve bazı değişimlere neden olsa da tüm büyülerin kaynağı aslında metafiziksel boyutlardır. Papaz büyüsü yapan hocalar, bu boyutlara etki etmekte, farklı enerjileri kullanarak insanların manevi varlıklarını tesir altında almaktadır.

Papaz büyüsü yapan hocalar, kendilerine danışan bir kişiye yardım etmek için her şeyden önce o kişinin metafiziksel dünyalardaki enerjisini incelemektedir. Bu incelemeye halk arasında bakım adı da verilmektedir. Büyünün yapım amacına bağlı olarak, yapılan bakım işlemi oldukça farklı detaylar içerebilmektedir. Örneğin, aşk büyüsü yapılacak bir kişiye yapılan bakımda, aşık edilecek kişi ile arasında var olan bağlar incelenmekte, aynı zamanda kişilerin kendi enerjilerine bakılmaktadır. Bunun dışında, eğer bir rızık açma büyüsü yapılacaksa, bu durumda bambaşka bir bakım işlemi uygulandığı bilinmektedir.

Papaz büyüsü yapan hocalar, bu büyü yönteminin çok güçlü olduğunu ve neredeyse istenen her konuda kullanılabileceğini belirtmektedir. Kimi zaman ayırma kimi zaman bağlama gibi amaçlarla kullanılabilen bu büyü, özel olarak eğitimli hocalara emanet edilmesi gereken çalışmalardan biridir.

Papaz büyüsü yapan hocalar, her zaman için ilmi açıdan noksansız olmak zorundadır. Büyünün yapılış amacı ne olursa olsun, ilim bilgisi yüksek bir hoca tarafından yapılmadığı takdirde etki etme ihtimali zayıflayacaktır.

Papaz büyüsünün enerjisi diğer çalışmalara kıyasla yoğundur. Bu nedenle, papaz büyüsü yapan hocalar mutlaka nefesi kuvvetli kişiler olmak zorundadır. Yine aynı şekilde, hocanın manevi dünyalara dair enerjileri iyi tanıyor olması da büyünün tesirini güçlendirmektedir.

Papaz Büyüsü ile Soğutma Mümkündür

Papaz büyüsü gibi büyülerin enerjisi, insanların tüm duygularını ve yaşantılarını tesir altına alabilecek kadar yoğundur. Papaz büyüsü yapan hocalar tarafından da belirtildiği üzere, bu işlemi kullanarak soğutma büyüsü yapılabilmektedir.

Soğutma büyüsü, kişinin soğutulmak istediği insana veya olaya göre farklı tekniklerle yapılmaktadır. Papaz büyüsü yapan hocalar, işleme başlamadan önce tam olarak ne istediğinizi soracak, daha sonra bunun için manevi bir araştırma yapacaktır. Bunun sonucunda ise yapılacak olan çalışma belirlenecek, işlemin tam anlamıyla tesirli olması sağlanacaktır.

Her Büyü Kişiye Özel Hazırlanmaktadır

Her insanın enerjisi, parmak izinde olduğu gibi farklı ve özeldir. Bu durum, sadece papaz büyüsünü değil, tüm diğer büyü çalışmalarını da kişiye özel hale getirmektedir. Eğer büyüler kişiye özel yapılmazsa tesirleri zayıf kalacak ve tutmayacaktır.

Papaz büyüsü yapan hocalar, her zaman bakımla başladıkları bu büyüyü, tamamen sizin enerjinize özel olarak hazırlamaktadır. Büyünün başlangıcından son anlarına kadar her daim aynı şekilde çalışılmakta, tamamen kişiye özel bir işlem ortaya çıkmaktadır.

Sitemizde medyumlar hakkında bilgi alacağınız pek çok farklı yorum vardır. Sizlerden gelen ve ana sayfada yayınlanan yorumlarda yaşanan deneyimlerden izler bulunmaktadır. Yorumları incelemek için sitemizi inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Papaz Büyüsü Yapan Hocalar – Papaz Büyüsü Yaptıranlar

Manevi boyutların sonsuz sayıda çalışması vardır. Bu çalışmalar arasında, bazıları diğerlerine kıyasla çok daha güçlü enerjiler taşımaktadır. Papaz büyüsü yapan hocaların da belirttiği gibi, papaz büyüsü uygulaması sahip olduğu enerjiler nedeniyle pek çok kişinin yaşamında önemli tesirler yaratmıştır.

Rahmani boyutların güçlü enerjilerini kullanan büyü çalışmaları her zaman için mutlaka daha dikkatli hazırlanmak zorundadır. Rahman boyutlar, hafife alınacak konular değildir. Özellikle papaz büyüsü gibi güçlü işlemler yapılırken mutlaka güvenilir medyum hocalar ile çalışmak önemlidir. Papaz büyüsü yapan hocalar, her zaman bu alanda kendini yetiştirmiş, farklı ilimlerde üstat seviyesine gelmiş olmalıdır.

Gaybi dünyalarla alakalı eğitimler daha çok erken yaşlarda başlamaktadır. Medyum olmak isteyen bir kişi bu yola kendini adamak zorundadır. Nefes gücüne göre mesleğe başlayan medyum hocalar, zaman içinde kendilerini geliştirip farklı çalışmalarda uzmanlık kazanmaları ile insanlara yararlı olabilmektedir. Papaz büyüsü yapan hocalar için de aynı durum geçerlidir. Bu hocalar, çok kapsamlı eğitimlerden geçtikten sonra tecrübe edinmiş, bu sayede böylesi özel büyüleri yapabilir hale gelmiştir.

Papaz büyüsü gibi çalışmalarda medyum hocanın nefes gücüne de büyük rol düşmektedir. Papaz büyüsü yapan hocalar, nefes güçleri sayesinde rahman enerjileri istenen şekle sokmakta ve yönlendirmektedir. Nefesi yetersiz bir hocanın böylesi karmaşık bir büyüde başarılı olma ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle, papaz büyüsü yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka hocalar hakkında iyi araştırma yapması ve bu alanda uzman olan kişilere ulaşması gereklidir.

Papaz Büyüsü Nedir?

Papaz büyüsü yapan hocalar, bu çalışmanın diğer işlemlere kıyasla farklı bir doğası olduğunu belirtmektedir. Bu büyü, özellikle hızlı ve tesirli sonuç almak isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir.

Papaz büyüsü, farklı ilimlerin medyum hocanın nefes gücünün bir arada kullanıldığı bir çalışmadır. Antik dönemlerden beri var olduğu bilinen bu işlemlerde, hocanın nitelikleri, bilgisi ve yetenekleri çok önemlidir. Özellikle, papaz büyüsü yapan hocaların mutlaka havas bilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Havas sayesinde, papaz büyüsünde kullanılan enerjiler daha güçlü hale gelmektedir. Bu güç, istenen her türlü amaç için kullanılmaktadır. Örneğin, ayırma büyüsü için de aşk büyüsü için de papaz büyüsü çalışmalarından yararlanmak mümkündür. Güvenilir ve tecrübeli papaz büyüsü yapan hocalar ile çalışmanız durumunda, gaybi dünyaların tüm hediyelerinden yararlanabilmek mümkün olacaktır.

Papaz Büyüsü Nasıl Yapılır?

Papaz büyüsü yapan hocalar, bu çalışmayı mutlaka kişiye özel yapmak zorundadır. Bu nedenle tüm çalışmaların öncelikle bakımla başladığı bilinmektedir. Bakım yapılırken, kişinin sahip olduğu bireysel enerji görülmekte, buna ek olarak hangi büyü yöntemlerinin, ilimlerinin kullanılacağına karar verilmektedir.

Papaz büyüsü de dahil olmak üzere, tüm manevi çalışmalarda gaybi alemlerin sırlı bilgileri kullanılmaktadır. Papaz büyüsü yapan hocalar, bu bilgileri el verme yoluyla almakta ve asla dışarıdan kimse ile paylaşmamaktadır. Bu nedenle, böylesi çalışmaların nasıl yapıldığını bilmek asla mümkün değildir.

Sitemizde medyumlar hakkında bilgi alacağınız pek çok farklı yorum vardır. Sizlerden gelen ve ana sayfada yayınlanan yorumlarda yaşanan deneyimlerden izler bulunmaktadır. Yorumları incelemek için sitemizi inceleyebilirsiniz.

2 thoughts on “Papaz Büyüsü Yapan Hocalar – Papaz Büyüsü Yaptıranlar

 1. coffeelover dedi ki:

  30lu yaşlarımın sonuna yaklaşıyorum bu yaşa kadar çıkmayan kısmetim bir manevi çalışma yaptırmamla bambaşka bir hal aldı normalde ben böyle büyüdür sihirdir işlerine asla inanan biri değildim ama son çare olarak bir deneyeyim diye medyum ali hoca adında bir medyum ile çalıştım hocanın gönderdiği işlemi kullandıktan sonra benim uzun süredir gönlüm olan ama bana bakmayan hatta adımı bile bilmeyen biri geldi tanışmak istediğini söyledi sadece bir ay gibi kısa bir sürede aramızdaki her şey çok hızlı ilerledi şu an dördüncü ayımız ve aileleri tanıştırıp yüzük taktık seneye yaza da düğün düşünüyoruz muhteşem bir şekilde değişti hayatım bu çalışma sayesinde hiç bu akdar etkili bir şey olacağını düşünmüyordum normalde inancı olan biri değilim bu olay tüm düşüncelerimi derinden etkiledi değiştim diyebilirim çalıştığım hocanın soyadı ali gürses epostası medyumalibey@gmail.com numarası 05355906275 umarım sizlerede faydası olur!!!

 2. Melis dedi ki:

  Öncelikle herkese iyi günler dilerim. Çok farklı bir konuda çalışma yaptırdım. Eşimle mutlu bir evliliğimiz vardı ve bu evliliğin bozulma sebebi bendim. Kendi kendime sebepsiz yere eşimden soğuyup uzaklaşmaya başladım. Ne yapacağımı bilemediğim için boşanmaya kadar gitmeyi düşündüm. Arkadaşıma danıştığımda evli kalmak istiyorsan bunu bir hocaya danış belki üstünde büyü vardır dedi.
  Ali Gürses hocaya bunu sordum, üzerimde büyü olmadığını söyledi. Bunun üzerine ne yapabiliriz diye sorduğumda bağlama büyüsü önerdi ama kendi üzerime yapılmasını tavsiye etti. Yani eşime bağlanmak adına kendi kendime büyü yaptırdım. İyi ki de yaptırmışım. Çok garip şekilde normalde rahatsız olduğum hareketleri, davranışları falan artık gözüme batmamaya başladı. Hocanın dediği gibi evliliğim yeniden eski rayına oturdu. Allah bin defa razı olsun bu hoca olmasaydı şimdi ne hallere düşerdim kim bilir. Bundan sonra evliliğim konusunda çok daha dikkatli olmaya ve aile hayatımı en iyi şekilde korumaya gayret edeceğim. Ali Gürses’e hem benim durumumu anlaması hem de başarılı işlem yapması nedeniyle tavsiye ediyorum. Eğer ilgileniyorsanız hoca ile ilgili bilgiler kendisinin internet sitesinde var. Medyumali.com internet sitesinde tüm detaylar yer alıyor oradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Papaz Büyüsü Nasıl Anlaşılır ve Bozulur?

Bizlere tarihin ilk dönemlerinden beri eşlik eden, her daim hayatımızın önemli bir parçası olmuş olan öte dünyalarda pek çok büyü uygulamasına rastlamak mümkündür. Yerine göre insanlara yardım amaçlı, iyi niyetlerle yapılan bu büyüler, bazı durumlarda zarar vermek için de kullanılabilmektedir. Papaz büyüsü örneğinde olduğu gibi, büyü ile hem insanların birbirine aşık olup mutlu bir yuva kurması hem de birbirlerinden uzaklaşarak ayrılması mümkün olabilmektedir. Papaz büyüsü bozan hocalar, bu gibi kötücül etkileri ortadan kaldırmak için gereken işlemleri yaparak, gayb alemlerinin istenmeyen etkilerinden uzaklaşmamızı sağlayabilmektedir.

Medyum hocalar, yaptıkları her çalışmayı öte dünyanın sonsuz gücünü temel alarak yapmaktadır. Büyü yapılırken kullanılan yöntemler, ilimlerde olduğu gibi büyü bozulurken de aynı şey gerçekleşmektedir. Papaz büyüsü bozan hocalar, her zaman için kendi enerjilerini öte dünyaya ait enerjilerle birleştirmekte, doğru çalışmayı yaparak insanların zor durumlarını çözebilmektedir.

Medyum hocaların yapacağı her çalışma kişiye özel olmak zorundadır. Yapılan bir papaz büyüsünde, öncelikle kişinin enerjisi incelenmekte, bakım işlemi yapılarak çalışmaya başlanmaktadır. Papaz büyüsü de dahil olmak üzere, her türlü büyü çalışmasında bu durum aynı şekilde geçerlidir.

Papaz büyüsü bozan hocalar da yine aynı şekilde büyüyü bozmadan önce enerjileri inceleyecektir. İnceleme neticesinde, nasıl bir büyü bozma işlemi yapılacağı net olarak anlaşılacak, buna uygun hareket edilecektir.

Papaz Büyüsü Kesin Bozulur Mu?

Papaz büyüsü bozan hocalar, yapılan her türlü işlemde öncelikle kişinin ne tarz bir büyü tesiri altında olduğunu anlamak zorundadır. Bunu anlamak için kişilerin enerjilerini incelemeleri gereklidir. İnceleme neticesinde, yapılan çalışmanın hangi yöntemlerle gerçekleşeceği belirlenecek, medyum hocaların herhangi bir problem yaşamadan büyüyü bozması sağlanacaktır.

Büyülerin bozulması için medyum hocanın enerjileri çok iyi yönlendirmesi gereklidir. Bunu sağlamak için de mutlaka yüksek ilim bilgisi ve tecrübe gerekir. Papaz büyüsü bozan hocalar, doğru şekilde araştırıldığında, işinin ehli olan profesyonel medyumlara çalışma emanet edildiğinde, yapılacak işlemden her daim beklenen sonuç alınacaktır. Doğru medyum hocanın yapacağı bir işlemle, papaz büyüsü istisnai durumlar haricinde her zaman bozulabilir.

Büyü Bozma İşi Mutlaka Doğru Medyumlara Bırakılmalıdır

Papaz büyüsü bozan hocalar, büyüyü yapan medyum hocalardan daha fazla bilgi sahibi olmak zorundadır. Medyum hocalar, büyü bozmak için mutlaka büyünün nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde bilmelidir.

Büyü bozulacağı zaman, medyum hocanın çok büyük enerjilerle çalışması gereklidir. Bu enerjileri kontrol edebilmek için mutlaka yüksek nefes gücü gerekir. Papaz büyüsü bozan hocalar, bu nefes gücünü doğru yönlendirmek, tecrübeleri ve ilimleriyle çalışarak büyüyü bozmak zorundadır. Bu nedenle, çalışmayı yapacak olan medyum hocanın mutlaka iyi araştırılması, her zaman için işinin ehliyle çalışılması gereklidir. Doğru medyum hocalar ile çalışırsanız, ister büyü bozma ister büyü yaptırma olsun, her zaman için beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz.

Sitemizde medyumlar hakkında bilgi alacağınız pek çok farklı yorum vardır. Sizlerden gelen ve ana sayfada yayınlanan yorumlarda yaşanan deneyimlerden izler bulunmaktadır. Yorumları incelemek için sitemizi inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Papaz Büyüsü Nasıl Anlaşılır?

Papaz büyüsü enerjisel etki itibariyle çok yoğun etki gösteren ve insanların hayatını doğrudan değiştirebilen bir çalışma olarak kabul edilir. Bu çalışmayı yapacak olan medyum hocaların detaylı bir araştırma yapması ve enerjileri uygun şekilde incelemesi gereklidir.

Bir medyum hoca papaz büyüsü yapmadan önce oldukça uzun süren bir çalışma gerçekleştirir. Bu çalışma sırasında talep edilen büyünün nasıl yapılacağı belirlenir. Belirleme sırasında büyülenecek kişinin enerjisine bakılır. Enerjiye en uygun büyü yönteminin belirlenmesi büyünün etki edebilmesi için çok önemlidir.

Papaz büyüsü gibi sık yapılan büyü uygulamalarında kullanılacak olan onlarca farklı teknikle karşılaşmak mümkündür. Medyum hocalar yaptıkları çalışmalarda her zaman için en iyi sonucu verecek büyü yöntemlerini kullanır. Böylece elde edilen sonuç da kesin olur.

Medyumların kullandıkları büyü yöntemlerine bağlı olarak insanlar üzerinde ortaya çıkan belirtiler de değişecektir. Bir medyumun yaptığı papaz büyüsü ile başka bir medyum hoca tarafından yapılan papaz büyüsü her zaman aynı etkiyi göstermeyebilir.

Büyü yapıldığı andan itibaren nasıl belirtiler göstereceğini en doğru şekilde söyleyebilecek kişi medyum hocanın kendisidir. Bu bilgileri net şekilde büyüyü yapan hariç hiç kimse veremez.

Bana Papaz Büyüsü Yapıldığını Nasıl Anlarım?

Papaz büyüsü hem iyi niyetle hem de kötü amaçlarla uygulanabilen bir büyü çalışmasıdır. Bu çalışma ile evlilik hali yaratılabileceği gibi kişilerin evliliklerinin bitmesi, ayrılmaları ve buna benzer durumlar da söz konusu olabilir.

Büyünün ortaya çıkacak olan belirtileri tamamen kişilerin hangi amaçla büyü yaptığına göre ortaya çıkar. Örneğin, aşk için yapılan papaz büyüsünde ilk olarak kişilerin birbirleriyle vakit geçirirken daha huzurlu hissettiği görülür. Zamanla bu huzur hissi artar ve kişiler birbirleri olmadan huzursuz hissetmeye başlar. Böylece aralarında aşk halinin oluşması için temeller atılmış olur. Büyü, ilerleyen günlerde çok daha yoğun etki ederek istenen sonucu verir.

Bunun tam tersi olarak, ayırma için yapılan papaz büyüsünde kişilerde büyük bir huzursuzluk baş gösterir. Bu huzursuzluk sürekli olarak devam eder ve sadece iki kişi birbirinden uzaklaştığı zaman geçer. Kişiler büyü etkisi nedeniyle sürekli olarak birbirlerinden uzaklaşmaya çalışır. En sonunda ayrılık hali sağlanır ve büyü tutar.

Başkası Üzerinde Papaz Büyüsü Nasıl Belirtiler Gösterir?

Papaz büyüsü başkası üzerinde yapıldığı zaman yine aynı şekilde yapılış amacına göre belirtiler gösterecektir. Dışarıdan biri olarak büyülenmiş insanları anlamanız zor olabilir. Bu nedenle çok daha dikkatli ve detaylı bir gözlem yapmanız gereklidir.

Kişilerin davranışları büyüyü en kolay belli edecek noktadır. Eğer bir kişi normalde yaptığı ve hoşlandığı konulardan artık zevk almıyorsa, kaçınıyorsa papaz büyüsü etkisi altında olabilir. Elbette büyü türüne göre daha farklı pek çok belirtiye rastlamak mümkündür.

6 thoughts on “Papaz Büyüsü Nasıl Anlaşılır?

 1. seher vakti dedi ki:

  Benim yaşadığım olay birazcık farklı soğutma amacıyla papaz büyüsü yaptırdım ama bir akrabama daha doğrusu bana gönlü olan bir akrabama aramız bozulmasın muhabbetimize böyle şeyler girmesin diye düşünerek işlem yaptırdım ali gürses hocaya. telefonu 05355906275 mail adresi medyumalibey@gmail.com ali hoca hiç yargılamadan veya kötü söz etmeden çalışmayı yaptı yolladı. karşısı yani işlemi yaptırdığım kişinin bana normal akrabalığı yakınlığı devam etti sohbetimiz hiç bozulmadı ama gönlü kaymamaya başladı çok şükür ailemizde bozulmalar olmadan konuyu kapatmış olduk 1-21 gün demişti ali hoca ancak ben 10. gün civarı sonuç aldığımı hissettim iyikide ali hocaya güvenmişim başkası bunu yaparmıydı böyle iyi şekilde bilmiyorum ama sanmıyorum o kadar çok sahtekar türemişki internet ortamında siz siz olun iyi araştırın ama üsttede yazılmış ali hoca konusunda içiniz rahat olsun

 2. Latte dedi ki:

  Daha önce medyum hocalar ile çalışıp çok kez dolandırılmış biriyim ama Allah’a inancım, ilmin kudretine kuvvetine inancım hiç eksilmedi çok şükür. Bu sebepten dolayı son bir kez daha bir hoca bulayım dedim.
  Ali Gürses isimli medyum hocaya tesadüf eseri bir internet sitesinde denk geldim. Sınavımda başarılı olmak adına bir çalışma yaptırmak istiyordum. Havas ilmiyle ilgili dediklerini okudum, gerçekten bilgili ve işinde uzman olduğuna kanaat getirdim. Biraz da kendi çevremde yaptığım araştırmalar oldu tabi. Sonrasında Ali Gürses hoca ile bizzat iletişime geçtim. Yaptığı çalışmanın ne olduğunu anlattı ama bu işler kişiye özel olduğu için burada detay veremeyeceğim. Bir hafta gibi bir sürede işlemi tamamladı, gönderdi. Dediği sürede ve şekilde yaptı. Hiç sorun yaşamadık, yine iletişimimizde de hiç sorun çıkmadı. Sınava girdiğimde sanki zihnim açık gibi hissettim, kendim de çalışmıştım tabi ama vefkin gücünü net olarak hissettiğimi söyleyebilirim. Sınav çok rahat geçti, sonuçları alır almaz buraya da yazmak istedim belki ihtiyacı olan arkadaşlara yol gösterir diye. Sonuçlar beklediğimden de iyi oldu. Başarı vefki diye geçiyor benim yaptırdığım çalışma, Ali Hoca önce enerjinize bakıyor, sonra ne yapılacaksa yol gösteriyor, öyle diğerleri gibi hemen yaparız hallederiz demiyor, anlamadan bilmeden yapan biri değil güvenilir olduğunu buradan anlamak bile mümkün.

 3. Mutluluk dedi ki:

  Olmayacak bir ilişki içindeydim ali gürses hoca sağolsun beni de nişanlımı da resmen ipten aldı. Aileler karşı çıktı evlatlıktan reddederiz dedi biz terk etme aşamasına geldik iki baskıyla daha karşılaşsak ayrılacaktık son kozumuz sosyal medyadan bir yorum gözümüze çarpınca ali gürses hocayla çalışma kararı aldık. Allah ondan bin kere razı olsun ikna işlemini sadece bir haftada yapıp teslim etti aileler aniden suspus oldu istediğimizi kabul etti hatta onlar dillendirdi bile diyebilirim. Çok kuvvetli bir nefesi var iyiki olmaz dememişiz denemişiz şimdi çok mutlu bir yola çıktık hayırlısıyla internette o kadar çok para kaptıran dolandırılan insan hikayesi okudum ki daha ilk arayışta ali hocaya denk geldiğim için mutluyum bu konuda sıkıntısı olanlar ali gürsesi bir arasın veya yazsın derim medyumalibey@gmail.com mail adresi 5355906275 telefonu

 4. TAYFUN dedi ki:

  İŞ GEREĞİNCE BEN BAŞKA BİR ŞEHRE TAŞINMAK ZORUNDA KALDIM İKİ SENE KADAR UZAKTA KALDIM EŞİMLE ARAM ÇOK BOZULDU MESAFE GİRİNCE UZAKLAŞMANIN YARATTIĞI ETKİYLE İYİCE KOPTUK NE YAPABİLİRİM KISMINDA BİR ARKADAŞIMIN VESİLESİYLE MEDYUM ALİ GÜRSESE BAĞLAMA BÜYÜSÜ YAPTIRDIM ÇOK KISA SÜREDE İLGİLENDİ KENDİSİ SAĞOLSUN İŞİMİ ÇÖZMÜŞ OLDU. YAPTIĞI BÜYÜ DAHA 10 GÜNDE İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ EŞİM BANA SÜRPRİZ YAPMAK İÇİN YANIMA GELDİ BİR SENEDİR KAÇ DEFA TEKLİF ETMEME RAĞMEN GELMEYEN KİŞİ BU SAYEDE GELMİŞ OLDU SONRA HİÇ ARAMIZ BOZULMAMIŞ GİBİ OLDUK RESMEN HER GÜN SAATLERCE KONUŞUYORUZ DAHA YAKINIZ.. ALLAH BÜYÜK UMUDU KESMEMEK LAZIM BU İLİMLERDEN. İNTERNET ORTAMINDA BİRDEN ÇOK ALİ HOCA VAR YANLIŞ YÖNLENDİRMEKDE İSTEMEM ALİ GÜRSESİN NOSU 535 590 62 75 TABİ SİZ YİNE KENDİ ARAŞTIRMANIZI YAPIN ÖYLE KARAR VERİN BEN SADECE KENDİ DENEYİMİMİ YAZDIM…

 5. Demirhan dedi ki:

  Arkadaşlar nasıl anlatırım bilmiyorum ama ben bir soğutma büyüsü yaptırdım bu büyü tamamen eşim üzerineydi yani benden soğusun diye bana olan yaklaşımı afedersiniz bir malmışım gibi olmaya başladı evlendikten sonra ailesi çok tutucu o yüzden boşanma falan başımza iş açar diye korktum istemediği sürece boşanmam imkansız o ailesini ikna etmezse benim de peşime takılır sıkıntı yaratırlar diye düşündüm. O yüzden bu yola başvurmak zorunda kaldım ali gürses isimli bir hoca ile çalıştım allah bin kere razı olsun bir haftada eşimi boşanmaya ikna etti benden öyle bi soğudu ki ailesine öyle bi anlatmış ki ailesi direk boşa diye ısrar etmeye başlamış çok garip gelir belki size ama bunu yaşamayan bilemez artık hayatım cehenneme dönmüştü eve bile gitmek istemiyordum akşamları işten çıkınca benim yaşadığımı bilseydiniz sizde aynısını yapardınız buradan teşekkür etmek istedim

 6. Mesut dedi ki:

  AZERBAYCAN’DA YAŞIYORUM BURADA ÇOK KİŞİ MEDYUM BULMAK KOLAY SANAR AMA ÖYLE DEĞİLDİR BURADAKİ MEDYUMLARIN DEDİĞİ BAŞKA DEDİĞİNİ TUTMUYOR BU YÜZDEN TÜRKİYEDEN BİRİNİ BULDUM AZERBAYCANDAKİ KARDEŞLERİME AYNISINI TAVSİYE EDERİM SORUNSUZ ÇALIŞMA YAPILIYOR
  MEDYUM ALİ HOCA İLE ÇALIŞTIM BEN, PAPAZ BÜYÜSÜ YAPTIRDIM, HAYIRLI BİR İŞ İÇİN İKNA İÇİN YAPTIRDIM ÇALIŞMAYI VE ÇOK İYİ ETKİ ETTİ EVLENMELERİNİ SAĞLADIK ÇOK ŞÜKÜR İNŞALLAH BAŞKA İŞLER DE YAPTIRACAĞIM İLERDE İHTİYAÇ OLURSA
  DAHA ÖNCE AZERBAYCANDAN BİRKAÇ KİŞİYLE ÇALIŞMIŞTIM AMA HİÇ İSTEDİĞİM SONUÇLARI ALAMAMIŞTIM ŞİMDİ BU YAPILAN ÇOK ETKİLİ OLDU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir