Papaz Büyüsü Yapan Hocalar – Papaz Büyüsü Yaptıranlar

Manevi boyutların sonsuz sayıda çalışması vardır. Bu çalışmalar arasında, bazıları diğerlerine kıyasla çok daha güçlü enerjiler taşımaktadır. Papaz büyüsü yapan hocaların da belirttiği gibi, papaz büyüsü uygulaması sahip olduğu enerjiler nedeniyle pek çok kişinin yaşamında önemli tesirler yaratmıştır.

Rahmani boyutların güçlü enerjilerini kullanan büyü çalışmaları her zaman için mutlaka daha dikkatli hazırlanmak zorundadır. Rahman boyutlar, hafife alınacak konular değildir. Özellikle papaz büyüsü gibi güçlü işlemler yapılırken mutlaka güvenilir medyum hocalar ile çalışmak önemlidir. Papaz büyüsü yapan hocalar, her zaman bu alanda kendini yetiştirmiş, farklı ilimlerde üstat seviyesine gelmiş olmalıdır.

Gaybi dünyalarla alakalı eğitimler daha çok erken yaşlarda başlamaktadır. Medyum olmak isteyen bir kişi bu yola kendini adamak zorundadır. Nefes gücüne göre mesleğe başlayan medyum hocalar, zaman içinde kendilerini geliştirip farklı çalışmalarda uzmanlık kazanmaları ile insanlara yararlı olabilmektedir. Papaz büyüsü yapan hocalar için de aynı durum geçerlidir. Bu hocalar, çok kapsamlı eğitimlerden geçtikten sonra tecrübe edinmiş, bu sayede böylesi özel büyüleri yapabilir hale gelmiştir.

Papaz büyüsü gibi çalışmalarda medyum hocanın nefes gücüne de büyük rol düşmektedir. Papaz büyüsü yapan hocalar, nefes güçleri sayesinde rahman enerjileri istenen şekle sokmakta ve yönlendirmektedir. Nefesi yetersiz bir hocanın böylesi karmaşık bir büyüde başarılı olma ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle, papaz büyüsü yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka hocalar hakkında iyi araştırma yapması ve bu alanda uzman olan kişilere ulaşması gereklidir.

Papaz Büyüsü Nedir?

Papaz büyüsü yapan hocalar, bu çalışmanın diğer işlemlere kıyasla farklı bir doğası olduğunu belirtmektedir. Bu büyü, özellikle hızlı ve tesirli sonuç almak isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir.

Papaz büyüsü, farklı ilimlerin medyum hocanın nefes gücünün bir arada kullanıldığı bir çalışmadır. Antik dönemlerden beri var olduğu bilinen bu işlemlerde, hocanın nitelikleri, bilgisi ve yetenekleri çok önemlidir. Özellikle, papaz büyüsü yapan hocaların mutlaka havas bilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Havas sayesinde, papaz büyüsünde kullanılan enerjiler daha güçlü hale gelmektedir. Bu güç, istenen her türlü amaç için kullanılmaktadır. Örneğin, ayırma büyüsü için de aşk büyüsü için de papaz büyüsü çalışmalarından yararlanmak mümkündür. Güvenilir ve tecrübeli papaz büyüsü yapan hocalar ile çalışmanız durumunda, gaybi dünyaların tüm hediyelerinden yararlanabilmek mümkün olacaktır.

Papaz Büyüsü Nasıl Yapılır?

Papaz büyüsü yapan hocalar, bu çalışmayı mutlaka kişiye özel yapmak zorundadır. Bu nedenle tüm çalışmaların öncelikle bakımla başladığı bilinmektedir. Bakım yapılırken, kişinin sahip olduğu bireysel enerji görülmekte, buna ek olarak hangi büyü yöntemlerinin, ilimlerinin kullanılacağına karar verilmektedir.

Papaz büyüsü de dahil olmak üzere, tüm manevi çalışmalarda gaybi alemlerin sırlı bilgileri kullanılmaktadır. Papaz büyüsü yapan hocalar, bu bilgileri el verme yoluyla almakta ve asla dışarıdan kimse ile paylaşmamaktadır. Bu nedenle, böylesi çalışmaların nasıl yapıldığını bilmek asla mümkün değildir.

Sitemizde medyumlar hakkında bilgi alacağınız pek çok farklı yorum vardır. Sizlerden gelen ve ana sayfada yayınlanan yorumlarda yaşanan deneyimlerden izler bulunmaktadır. Yorumları incelemek için sitemizi inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Papaz Büyüsü Nasıl Anlaşılır ve Bozulur?

Bizlere tarihin ilk dönemlerinden beri eşlik eden, her daim hayatımızın önemli bir parçası olmuş olan öte dünyalarda pek çok büyü uygulamasına rastlamak mümkündür. Yerine göre insanlara yardım amaçlı, iyi niyetlerle yapılan bu büyüler, bazı durumlarda zarar vermek için de kullanılabilmektedir. Papaz büyüsü örneğinde olduğu gibi, büyü ile hem insanların birbirine aşık olup mutlu bir yuva kurması hem de birbirlerinden uzaklaşarak ayrılması mümkün olabilmektedir. Papaz büyüsü bozan hocalar, bu gibi kötücül etkileri ortadan kaldırmak için gereken işlemleri yaparak, gayb alemlerinin istenmeyen etkilerinden uzaklaşmamızı sağlayabilmektedir.

Medyum hocalar, yaptıkları her çalışmayı öte dünyanın sonsuz gücünü temel alarak yapmaktadır. Büyü yapılırken kullanılan yöntemler, ilimlerde olduğu gibi büyü bozulurken de aynı şey gerçekleşmektedir. Papaz büyüsü bozan hocalar, her zaman için kendi enerjilerini öte dünyaya ait enerjilerle birleştirmekte, doğru çalışmayı yaparak insanların zor durumlarını çözebilmektedir.

Medyum hocaların yapacağı her çalışma kişiye özel olmak zorundadır. Yapılan bir papaz büyüsünde, öncelikle kişinin enerjisi incelenmekte, bakım işlemi yapılarak çalışmaya başlanmaktadır. Papaz büyüsü de dahil olmak üzere, her türlü büyü çalışmasında bu durum aynı şekilde geçerlidir.

Papaz büyüsü bozan hocalar da yine aynı şekilde büyüyü bozmadan önce enerjileri inceleyecektir. İnceleme neticesinde, nasıl bir büyü bozma işlemi yapılacağı net olarak anlaşılacak, buna uygun hareket edilecektir.

Papaz Büyüsü Kesin Bozulur Mu?

Papaz büyüsü bozan hocalar, yapılan her türlü işlemde öncelikle kişinin ne tarz bir büyü tesiri altında olduğunu anlamak zorundadır. Bunu anlamak için kişilerin enerjilerini incelemeleri gereklidir. İnceleme neticesinde, yapılan çalışmanın hangi yöntemlerle gerçekleşeceği belirlenecek, medyum hocaların herhangi bir problem yaşamadan büyüyü bozması sağlanacaktır.

Büyülerin bozulması için medyum hocanın enerjileri çok iyi yönlendirmesi gereklidir. Bunu sağlamak için de mutlaka yüksek ilim bilgisi ve tecrübe gerekir. Papaz büyüsü bozan hocalar, doğru şekilde araştırıldığında, işinin ehli olan profesyonel medyumlara çalışma emanet edildiğinde, yapılacak işlemden her daim beklenen sonuç alınacaktır. Doğru medyum hocanın yapacağı bir işlemle, papaz büyüsü istisnai durumlar haricinde her zaman bozulabilir.

Büyü Bozma İşi Mutlaka Doğru Medyumlara Bırakılmalıdır

Papaz büyüsü bozan hocalar, büyüyü yapan medyum hocalardan daha fazla bilgi sahibi olmak zorundadır. Medyum hocalar, büyü bozmak için mutlaka büyünün nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde bilmelidir.

Büyü bozulacağı zaman, medyum hocanın çok büyük enerjilerle çalışması gereklidir. Bu enerjileri kontrol edebilmek için mutlaka yüksek nefes gücü gerekir. Papaz büyüsü bozan hocalar, bu nefes gücünü doğru yönlendirmek, tecrübeleri ve ilimleriyle çalışarak büyüyü bozmak zorundadır. Bu nedenle, çalışmayı yapacak olan medyum hocanın mutlaka iyi araştırılması, her zaman için işinin ehliyle çalışılması gereklidir. Doğru medyum hocalar ile çalışırsanız, ister büyü bozma ister büyü yaptırma olsun, her zaman için beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz.

Sitemizde medyumlar hakkında bilgi alacağınız pek çok farklı yorum vardır. Sizlerden gelen ve ana sayfada yayınlanan yorumlarda yaşanan deneyimlerden izler bulunmaktadır. Yorumları incelemek için sitemizi inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Papaz Büyüsü Yaptıranlar

Maneviyata ait enerjilerin asla sınırı olmaz ve her türlü amaç için burada var olan enerjilere başvurmak mümkündür. Yasaklanmış olan geleceği görme ve fal gibi konular haricinde büyü enerjileri olarak bilinen gayb enerjileriyle her şey elde edilebilir. Tecrübeli bir medyum hoca fiziki alemde talep ettiğiniz her türlü etkiyi yaratabilecek bir yönteme sahip olacaktır.

Yaygın büyü türlerinden olan papaz büyüsü aşk amaçlı da kullanılabilmektedir. Çok farklı çeşitlere sahip aşk büyüsü görülebileceği gibi papaz büyüsü uygulamaları da bu amaçla sıkça kullanılmaktadır. Papaz büyüsünün oldukça güçlü etkilere sahip olması pek çok kişinin aşk bağı oluşturmak için özellikle bu büyüyü talep etmesine neden olmaktadır.

papaz büyüsü
papaz büyüsü

Tarihin ilk dönemlerinden beri var olan papaz büyüsü neredeyse her amaç için kullanılabilir. Manevi enerjiler üzerinde tam bir hakimiyet yaratan ve istenilen her şekilde yönlendirilebilen bu büyü türünü yapmak fazlasıyla zordur. Ancak gerçekten işinin ehli bir medyum hoca tarafından çok etkili biçimde çalışma yapılması mümkündür.

İki kişiyi birbirine aşık etmek için yapılan papaz büyüsü diğer amaçlarla yapılanlara göre bazı farklılıklar içerir. Bu farklılıklar medyum hocalar tarafından küçük yaşlardan itibaren alınmış eğitimler sonucunda belirlenir. Ne tarz bir çalışma uygulanacağı medyum tarafından yapılan enerjisel inceleme sonucunda belirlenir. Elbette bu bilgiler gizli olduğu için aşk için papaz büyüsünün diğer türlerine kıyasla ne tarz bir değişikliğe sahip olduğu asla açıklanmayacaktır.

Aşk gibi kutsal bir duyguyu yaşamak için manevi alemlerin enerjilerine başvurmak gayet doğal bir istektir. Tarihin her döneminde insanlar bu enerjilere, bu tarz amaçlar için başvurmuş ve hayatlarını değiştirecek kadar özel sonuçlar elde etmiştir. Bugün de medyum hocalar papaz büyüsü de dahil olmak üzere, farklı büyü yöntemleri kullanarak insanların isteklerini almasına vesile olmaktadır.

13 thoughts on “Papaz Büyüsü Yaptıranlar

 1. Ethem dedi ki:

  Merhabalar,
  Medyum Emre ile yaşadığım deneyimi anlatmak istiyorum. Bu kişiye yaptırmış olduğum büyü çalışmasından istenen etkiyi bir haftada alacağım konusunda garanti verilmişti.

  Hatta sadece kendisi değil asistan olarak beraber çalıştığı kişilere de tekrar tekrar sordum her defasında evet bir hafta dediler.
  Keşke çalışma elime ulaşsaydı da bir hafta değil üç hafta bekleseydim! İki aydır gelen bir şey olmadı, hem vaktim kısıtlıydı hem de çok önemliydi bu etki benim için. Medyum Emre sadece maddi değil manevi olarak da mağdur etti.

 2. Orhan dedi ki:

  Medyum Emel’e papaz büyüsü yaptırdım. Bulgaristan’da yaşıyorum. Göndermiş olduğu kargoya ait bilgileri sormama rağmen vermemekte ısrar ediyor.
  Gönderdiğinden şüpheliyim çünkü göndermiş olsaydı sorgulamama izin verirdi diye düşünüyorum.

 3. Serkan dedi ki:

  Günaydın,
  Bu sitede bir arkadaş yorum yapmış ondan gördüğüm telefon numarası üzerinden Medyum Ali Gürses’e ulaştım.
  Allah razı olsun gerçekten söylediği gibi iyi bir hocaymış. Çok zor bir papaz büyüsü yaptırdım, acilen sonuç almam gerekiyordu, Medyum Ali Hoca çok hızlı şekilde beş günde gönderdi büyüyü. Çalışmaları dediği gibi yaptım, etkisini 10 gün içinde göstermeye başladı büyü.
  Panik olmuştum Medyum Ali Hoca her dakika telefonda beni teskin etti. Çalışmayı yapıp çekilebilirdi ama derdimi sıkıntımı çalışma bittikten sonra bile dinledi. Allah kendisinden razı olsun.
  Ben bir yorumdan ulaştığım için başka derdi sıkıntısı olanlara da bir şekilde benim yorumumun vesile olabileceğini düşünüyorum. O yüzden görüştüğüm numarayı buraya yazıyorum. 0535 590 62 75 nolu telefondan direkt kendisiyle konuşabilirsiniz.

 4. Zahir dedi ki:

  İyi günler,
  Medyum Muhabbet ile yaptığım papaz büyüsü en ufak bir etki göstermedi.
  Telefonda büyün tutmadı dediğimde imkansız tutmaması diyor.
  Ama tutmadı niye yalan söyleyim tutmuş olsa derim tuttu diye teşekkür ederim kendisine.
  Medyum Muhabbet’le çalışmanızı önermiyorum en azından yaptığı işin arkasında dursaydı diye beklerdim ama arkasında da durmuyor.

 5. Türkay dedi ki:

  Medyum Havas sürekli olarak telefon numarası ve isim değiştirerek insanları dolandırmaya devam ediyor. Hangi büyüyü sorarsanız sorun en iyi şekilde yaptığını iddia ediyor ama hiçbir şekilde yapmıyor doğal olarak.

  Bu dolandırıcı geçen yıl kazıklamıştı beni. Sonra telefon numarası değiştiği için ulaşıp soramamıştım.
  Geçenlerde bir yerde yaptığı reklamı gördüm, hala insanları kazıklamaya devam ediyor. Dikkatli olmanız için buraya yazıyorum, profesyonel olarak dolandırıcılığına senelerdir devam ediyor, araştırırsanız karşınıza çarşaf çarşaf dökülecek şeyler var.

 6. Koray dedi ki:

  SLM MEDYUM KENAN YURTDIŞINA ÇALIŞMA YAPIYORUM DEMİŞTİ AMA PARA VERDİKTEN SONRA LAFI ÇEVİRDİ YAPMIYORUZ DEMEYE BAŞLADI!

  İYİ BİR PAPAZ BÜYÜSÜ YAPAN HOCA LAZIM YURTDIŞINA ÇALIŞIYOR OLAN ALLAH AŞKINA TAVSİYE VEREBİLECEKLER VARSA ÇOK MEMNUN OLURUM

 7. Ercan dedi ki:

  Eğer papaz büyüsü yaptıracaksanız Medyum Ali Gürses’e kesinlike güvenebilirsiniz. Ben iki defa büyü çalışması yaptırdım. Biri Türkiye’de olan dayım için biri kendim için. Berlin’de yaşıyorum.

  Dayıma yaptırdığımız büyü bir haftada eline ulaşmış, kendisi görüştü dayım telefonda Medyum Ali Hoca’yla sorduğu tüm soruları cevaplamış medyum, dediği şekilde yapınca sonucunu da görmüş. Nazar değmesin diye çok fazla anlatmak istemiyor dayım.

  Kendi yaptırdığım çalışma tabi yurtdışı olduğu için Türkiye’ye kıyasla biraz daha geç ulaştı elime ama hiç sorun yaşamadan ulaştı.
  Yine Medyum Ali Hoca’nın dediği şekilde kullandım. Konuştuğumuz zaman saat kaç olursa olsun cevap verdi. Hem çalıştığımdan hem de saat farkı olmasından dolayı geç saatlerde sorduğum sorularda bile bir kere bile laf etmeden cevapladı.

  Medyum Ali Gürses’e kesinlikle güvenebilirsiniz, iki defa çalışmış biri olarak içtenlikle referans olurum bu adama. Ben yurtdışında olduğum için genelde hep mailleştik mailleri de her gün cevaplıyorum medyumalibey@gmail.com kendisinin adresi.

 8. Kazım dedi ki:

  S.a,
  Babam işlerini rast getirmek için Medyum Orhan’a papaz büyüsü yaptırmış 3000 lira verip, adam bir ayda gönderirim demesine rağmen dört aydır göndermemiş. Babamla sosyal medya hesabından konuşuyormuş, o hesaplar falan hep kapatılmış, internette bulduğum numaradan engelledi bizi. Şimdi ne yapabiliriz bilgi bekliyorum tecrübelilerden.

 9. Berkay dedi ki:

  Aşk için papaz büyüsü yaptırdım, Medyum Bahar diye biri var dolandırıcı çıktı.
  Arkadaşlarımdan tavsiye üzerine gitmiştim ama arkadaşımı da kandırmış sonradan.
  Giden para olsun bişey demiyorum ona ama Allah kahretsin ki boş umutlandırıp hüsran olması zoruma gidiyor. Beş kuruş hakkım bile haram olsun sahtekara.

 10. ALİ GÜRSES HOCA dedi ki:

  KANDIRILA KANDIRILA BİR HAL OLDUM AMA EN SONUNDA ÇOK ŞÜKÜR ALİ GÜRSES HOCAYI BULDUM İYİKİDE BULMUŞUM BİR SÜRÜ KİŞİYE PARA KAPTIRDIKTAN SONRA DÜRÜST MEDYUM HOCA BULMAK VALLAHİ ÇOK GARİBİME GİDİYOR
  ALİ HOCAYA VEFK YAPTIRDIM HİÇ SORUN ÇIKMADI BİR HAFTADA KAPIMA KADAR GELDİ GELEN VEFKİN ETKİSİNİ SÖYLEMEYE BİLE GEREK YOK YİRMİ GÜN GİBİ BİR SÜREDE İSTEDİĞİMİN OLMASINA VESİLE OLDU BU GİBİ İNSANLARIN YOK OLMAMASI ARADA UNUTULMAMASI GEREKLİ ALLAH ALİ GÜRSES HOCAMDAN BİN KERE RAZI OLSUN ZATEN ÇOKÇA BAHSEDİLMİŞ AMA BEN DE YAZMAK İSTEDİM İŞİNİ DÜZGÜN YAPANLARA HAKKINI VERMEK DE GEREKİYOR

 11. seher vakti dedi ki:

  Benim yaşadığım olay birazcık farklı soğutma amacıyla papaz büyüsü yaptırdım ama bir akrabama daha doğrusu bana gönlü olan bir akrabama aramız bozulmasın muhabbetimize böyle şeyler girmesin diye düşünerek işlem yaptırdım ali gürses hocaya. telefonu 05355906275 mail adresi medyumalibey@gmail.com ali hoca hiç yargılamadan veya kötü söz etmeden çalışmayı yaptı yolladı. karşısı yani işlemi yaptırdığım kişinin bana normal akrabalığı yakınlığı devam etti sohbetimiz hiç bozulmadı ama gönlü kaymamaya başladı çok şükür ailemizde bozulmalar olmadan konuyu kapatmış olduk 1-21 gün demişti ali hoca ancak ben 10. gün civarı sonuç aldığımı hissettim iyikide ali hocaya güvenmişim başkası bunu yaparmıydı böyle iyi şekilde bilmiyorum ama sanmıyorum o kadar çok sahtekar türemişki internet ortamında siz siz olun iyi araştırın ama üsttede yazılmış ali hoca konusunda içiniz rahat olsun

 12. Blackpearl dedi ki:

  Uzun süredir evlenmmeye çalışan biriyim yanlış veya doğrudur herkeze göre değişir ama benim evlenmek istediğim kişi uzaktan bir akrabam olduğu için sülalede hiçkimse kabul etmedi sıcak bakmadı ikna edemedik
  bunun üzerine ben ali gürses hocaya ikna işlemi yaptırdım büyüyü yaptıktan bir hafta geçmeden akrabalarım bizimle ilgili sorular sormaya başladı siz evlenecekmisiniz seviyormusunuz gibi sorular soruldu hep ali hocanın çalışmasının etkisiyle zaten insanların bakışı bile değişti bize hep iyi bakmaya başladılar bizim ilişkimizi kabullendiler
  çalışmadanda bahsedeyim bir haftada elime geldi yapılan işlemin çok güçlü olduğunu okumuştum zaten ali hocadan hiç şüphem olmadı tutma süreside yanlış olmasın bir hafta bile sürmedi diyebilirim güvenilir bi medyum hoca medyumali.com sitesi 05355906275 telefonu sizede fayda sunar inşallah

 13. Demirhan dedi ki:

  Arkadaşlar nasıl anlatırım bilmiyorum ama ben bir soğutma büyüsü yaptırdım bu büyü tamamen eşim üzerineydi yani benden soğusun diye bana olan yaklaşımı afedersiniz bir malmışım gibi olmaya başladı evlendikten sonra ailesi çok tutucu o yüzden boşanma falan başımza iş açar diye korktum istemediği sürece boşanmam imkansız o ailesini ikna etmezse benim de peşime takılır sıkıntı yaratırlar diye düşündüm. O yüzden bu yola başvurmak zorunda kaldım ali gürses isimli bir hoca ile çalıştım allah bin kere razı olsun bir haftada eşimi boşanmaya ikna etti benden öyle bi soğudu ki ailesine öyle bi anlatmış ki ailesi direk boşa diye ısrar etmeye başlamış çok garip gelir belki size ama bunu yaşamayan bilemez artık hayatım cehenneme dönmüştü eve bile gitmek istemiyordum akşamları işten çıkınca benim yaşadığımı bilseydiniz sizde aynısını yapardınız buradan teşekkür etmek istedim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir